Naší prací je poradenství při minimalizaci Vašich daňových povinností, samozřejmě za respektování a využití všech zákonných možností. Daňovým poradenstvím rozumíme řešení skutečných „specialit“. Vysoký standard poskytovaných daňových služeb je založen na našich mnohaletých zkušenostech.

Našim zákazníkům poskytujeme více než jen odbornou úroveň našich služeb. Za prvořadé považujeme především hledání nových řešení s důrazem na potřeby a požadavky našich zákazníků.

Daňová optimalizace

Jednou z nejdůležitějších činností každé společnosti by mělo být daňové plánování. Vhodně zvolenou daňovou strategií lze ušetřit množství firemních prostředků. Naše práce bude mít samozřejmě největší úspěch pouze při celoroční spolupráci se zákazníky. Není skutečně možné solidně optimalizovat daňové povinnosti, pokud zákazník přijde před koncem března a chce, abychom to nějak zařídili. V březnu je na řešení daní doopravdy pozdě.

Zastupování před finančním úřadem

Na základě plné moci Vás zastoupíme před příslušným finančním úřadem. Výhodou je naše znalost příslušných předpisů, zejména zákona o správě daní a poplatků, která nám umožňuje efektivnější komunikaci s finančním úřadem a tedy i dosažení lepších výsledků řízení. Můžeme Vás zastupovat i v běžných záležitostech jako je registrace k jednotlivým daním, doručování, podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v prodloužené lhůtě, podání žádosti o povolení platit daň ve splátkách, o stanovení záloh jinak apod. Budete tak ušetřeni jakékoliv formy komunikace s dotyčnými úředníky.

Základem naší spolupráce se zákazníky je, že veškeré naše služby musejí být pro zákazníka především přínosem. Musejí mu starosti ubrat a ne, jak to občas bývá, přidělat. Námi vedené účetnictví rozhodně neprojde jenom suchým zpracováním bez dalších souvislostí.  
Dokážeme včas usměrnit hospodaření firmy s ohledem na optimalizaci daňových povinností

Při spolupráci s naší společností se můžete rozhodnout, zda budete pouze doklady shromaždovat a jednou za měsíc nám je přivezete, nebo naše účetní (dle potřeby a náročnosti účetnictví) bude dojíždět do Vaší firmy a účetnictví zpracovávat u Vás. Vaše doklady tak budete mít neustále k dispozici  a případné problémy lze vyřešit na místě a včas.

Hodně využívanou možností je účetní poradenství v kombinaci s daňovým dohledem. Tato služba je určena pro zákazníky, kteří z důvodu náročnosti  a rozsahu účetnictví nemohou využívat zpracování účetnictví dodavatelským způsobem. Vedeme metodicky Vaši účetní a v rámci smlouvy  na pravidelný dohled přebíráme odpovědnost  za Vaše účetnictví.

Typy nabízených společností

Společnost s ručením omezeným s.r.o. je nejjednodušším typem kapitálové společnosti. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Společníci ručí pouze případnou nesplacenou částí svého vkladu. Společnost může mít od jednoho do padesáti společníků. Společnost zastupuje jednatel. Základní kapitál je 200.000 Kč.

Akciová společnost a.s. je čistě kapitálovou společností. Chování a.s. je nejvíce ze všech společností kontrolováno obchodním zákoníkem. Společnost zastupuje představenstvo. Představenstvo kontroluje dozorčí rada. Hodnota základního kapitálu je 2.000.000 Kč. Základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Evropská společnost SE známá též pod názvem evropská akciová společnost podléhá právním normám EU. Základní kapitál EU je 120.000 Euro. I zde je základní kapitál rozdělen na akcie. Výhoda evropské společnosti je zejména v možnosti přesouvání sídla společnosti v rámci EU bez nutné likvidace obchodní společnosti. Přesun sídla sebou nese i změnu daňového systému či přechod na právní řád jiné země.

raif