Nejnovější důchodový balíček obsahuje také zrušení možnosti odečíst roční slevu z daně pro pracující důchodce. Sleva činí cca 25 tisíc korun.

Slevu si nesmí uplatnit občan, který byl poživatelem starobního důchodu 1.1.2013. Občan, který půjde do penze později v lednu, má nárok na celou slevu. Někteří důchodci se tedy rozhodli, zastavit 1.1.2013 vyplácení svého důchodu.  Tyto občany, kteří toto provedli a celou slevu si uplatnili, postihne finanční úřad doměrkem daně navýšené o penále a úrok z prodlení. Jen penále činí 20% z částky celé roční slevy. Pokud tedy vaše společnost (např. s.r.o., a.s. nebo evropská společnost SE) důchodce zaměstnává, měli byste je na toto upozornit.

raif