Ti občané, kteří vstoupí nebo vstoupili do druhého důchodového pilíře budou nyní odvádět 31,2% vyměřovacího základu na důchodové pojištění. Z této částky jde 26,2% správě sociálního zabezpečení na důchodové pojištění a 5% na důchodové spoření vybrané penzijní společnosti.

Podnikatelům (osoba samostatně výdělečně činná) se sníží minimální měsíční zálohy. Ty FO, které podnikají na hlavní činnost, budou platit 1696 Kč a ty FO, které mají podnikání na vedlejší činnost, budou platit 679 Kč.

raif