Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje pro obchodní společnosti i podnikatele na podzim tohoto roku zákaz řetězení živností. Ministerstvo chce tímto krokem zpřísnit podmínky pořadatelům předváděcích akcí a odstranit jejich podloudné praktiky. S tím souvisí i nové povinnosti, které mají mít pořadatelé předváděcích akcí. Jednou z nich je např. oznamování pořádání předváděcí akce na České obchodní inspekci včetně podrobností o těchto akcích.
raif