Odsouhlasené změny budou platit od ledna 2014 a to pouze v případě, že je schválí ještě Senát. Mezi nejzásadnější změny patří jistě zrušení daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Jako náhrada bude zákon nový, který je již rovněž schválen. Nová pravidla budou platit rovněž pro odepisování majetku. Vybrané zařízení a stroje by se mohli odepisovat i třeba jeden rok.

raif