Dle nového občanského zákoníku, který by měl platit od ledna 2014 se musíme připravit na změny ve společném jmění manželů a podnikání. Konkrétně posílilo postavení nepodnikajícího manžela-manželky v případě, že chce k podnikání využít část společného jmění. Nově musí nepodnikající manžel udělit souhlas. Pokud tak neučiní, může se domáhat neplatnosti jednání. Stejně se bude postupovat i tehdy, pokud bude společné jmění použito k pořízení obchodního podílu obchodní společnosti.

raif