Od 1. ledna 2014 přichází nový zákon - Zákon o obchodních korporacích - přesněji č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev. Tento zákon nahradí obchodní zákoník, kterým se dnes řídí úpravy obchodních společností a družstev. Nejzajímavější bude zřejmě §68, který upravuje Ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace. Kdy a jak může kdo rozhodnout, jestli současný či bývalý člen statutárního orgánu ručí za splnění povinností a závazků společnosti (obchodní společnosti) celým svým majetkem.

raif