OSVČ - tedy osoby samostatně výdělečně činné - mohou pro podnikání vést daňovou evidenci nebo si mohou stanovit výdaje paušálem. Výše výdajového paušálu se liší podle vykonávané činnosti. U řemesla je to 80 %, u ostatních živností 60 % atd. Podnikatel musí důkladně evidovat každý příjem z podnikání. V případě výdajových paušálů není možné uplatnit slevu na manželku, která je nyní necelých 25 000 Kč ani daňové zvýhodnění na děti. Od letošního roku je přitom stanoven strop pro maximální roční příjem ve výši 2 000 000 Kč. Výdajový paušál lze tedy uplatnit pouze do tohoto ročního příjmu.

raif