Základní rozdíl je například v čerpání dovolené. Minimální placená dovolená je 4 týdny. Někteří zaměstnavatelé nabízí i 5 týdnů placené dovolené. Fyzická osoba - tedy OSVČ - dovolenou placenou nemají, možná z toho důvodu bývá jejich dovolená kratší. Podnikatel podnikající jako OSVČ nemá pracovní dobu 8 hodin, ale tolik hodin, kolik je právě třeba. Někdy musí oželet víkendy nebo svátky. OSVČ nemá nárok na ošetřovné jako zaměstnanec, pokud se stará o nemocné dítě a v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nemá nárok na náhradu mzdy, kterou obyčejně vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci.

V neposlední řadě ručí OSVČ za neúspěchy v podnikání celým svým majetkem. Postih zaměstnance při zavinění škody je do 4,5 násobku průměrné mzdy.

 

raif