Zákon říká, že plátce DPH je ten, kdo je povinen platit DPH, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost a jeho obrat za 12 předcházejících kalendářních měsíců přesáhne stanovenou částku.

Plátce DPH musí být také každá osoba, která poskytuje  služby mezinárodně v rámci EU.

Termínem každá osoba je míněno podnikatel (OSVČ) nebo obchodní společnosti.

DPH je daň, kterou připočítávají plátci DPH k poskytovaným službám nebo prodávanému zboží. Tuto daň odvádějí dodavatelé či registrovaní plátci po vyfakturování nebo úhradě od odběratelů finančnímu úřadu.

Plátcem DPH se může stát jak podnikatel(OSVČ) tak i obchodní společnost.

Aktuální sazby DPH

21% - základní sazba DPH (naprostá většina zboží a služeb)

15% - první snížená sazba (potraviny, hromadná doprava, zdravotnické a pečovatelské služby - viz příloha 2 a 3 zákona o DPH)

10% - druhá snížená sazba (kojenecká výživa, léky, hudebniny, knihy)

Od DPH jsou některé služby osbovozeny (rozhlasové a televizní vysílání, zdravotnictví, některé poštovní služby - viz §51 zákona o DPH)

V přípravě

Podnikatel nebo obchodní společnost se může stát plátcem DPH (daně z přidané hodnoty) z několika důvodů:

- obrat překročí za 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích stanovenou částku

- společnost nebo podnikatel o plátcovství DPH dobrovolně požádá

Ve chvíli, kdy se podnikatel nebo obchodní společnost stane plátcem DPH, musí podávat měsíčně nebo čtvrtletně (dle rozhodnutí příšlušného finančního úřadu) daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Ready made společnost je každá společnost např. s.r.o., a.s. nebo SE, která byla založena za účelem dalšího prodeje. Ready made společnost je čistá, nikdy na ni nikdo nepodnikal. Nemá tedy žádnou historii.

Jak probíhá prodej ready made společnost ve spolupráce s námi

Na první bezplatné schůzce Vám řekneme, jaké náležitosti jsou nutné a co všechno potřebujete ke koupi společnosti.

Pokud se rozhodnete koupit novou společnost na prodej ve spolupráci s námi, připravíme pro Vás veškeré listiny, které při další krátké schůzce u notáře podepíšete. Tímto úkonem pro Vás Vaše účast na koupi společnosti končí. zařídíme za Vás vystavení živnostenských oprávnění i ostatních náležitostí.

Zavoláme Vám!

Chcete se nás na něco zeptat?

phone

Napište nám Váš telefon
Zavoláme Vám zpět

 

 

raif