Nákup a prodej akcií probíhá nejčastěji přes zprostředkovatele tzv. brokera, který dle vašich pokynů provádí příslušné kroky na burze. Pro navázání spolupráce musíte projít určitou registrací, po které si u brokera otevřete účet pro složení určité částky.

Co je akcie? Podíl akcionáře jako společníka akciové společnosti a současně doklad o společníkově členském poměru ke společnosti.

Akcie se dělí na akcie na jméno a akcie na majitele.

raif